Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu – Cuvânt la evenimentul Marșul pentru viață din data de 25 Martie 2017

Dreptmăritori creștini

Și aceasta este mărturia,

că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică

și această viață este în Fiul Său. (I Ioan 5,11)

În virtutea unor valori morale universale, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a îndemnat Eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române să se implice în organizarea evenimentului intitulat Marșul pentru viață.

Așa cum s-a spus în repetate rânduri, această manifestare Pro Viață nu își dorește afilierea la nicio doctrină politică și la nicio ideologie, indiferent de natura ei. Prezența voastră aici, în ziua Buneivestiri, nu este altceva decât o mărturisire a credinței noastre, a tuturor.

„Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați; cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte”, mărturisește Sfântul Evanghelist Ioan, în prima sa Epistolă Sobornicească, în capitolul 3, versetul 14. Aceasta este măsura cu care vom fi judecați, felul în care ne-am iubit aproapele, l-am susținut în momentele grele și l-am apărat în fața pericolelor.

Cu tărie afirmăm că și copilul nenăscut, încă de la concepere, poartă pecetea chipului lui Dumnezeu în el și are posibilitatea de a fi asemenea cu El. După cum spuneam și profesorilor de religie din cuprinsul județelor Ialomița și Călărași, suprimarea vieții fătului nenăscut nu este o simplă procedură chirurgicală, o înlăturare a unei tumori, ci întreruperea unui ciclu de dezvoltare natural, conform legilor biologice, sădite de Dumnezeu în Creația Sa. Indiferent din ce perspectivă am privi, avortul este crimă și nu doar o „întrerupere de sarcină”, așa cum eufemistic ni se spune de către adepții pruncuciderii. Atunci când este ucis un copil, este ucisă o lume întreagă, societatea pierzându-și unul din înaltele ei țeluri, adâncindu-se în tristețe și neîmplinire. Așadar, nu greșim când includem copilul nenăscut și fără nicio apărare în categoria aproapelui, care are nevoie de protecția și susținerea noastră. Ce este mai creștinesc decât să lupți pentru a păstra și promova viața, un dar de la Dumnezeu pentru umanitate?

Și, pentru a face aceasta, trebuie să privim lucrurile în ansamblu. Nu poți vorbi despre nașterea de copii, dacă nu vorbești și despre familia tradițională, o moștenire sfântă primită de la strămoșii noștri. Cunoașteți cu toții că, încă de la finele anului 2015, a fost demarată o inițiativă cetățenească de revizuire a Constituției, în temeiul Legii nr. 189/1999, prin care se dorește înlocuirea termenului interpretabil de „soți” cu expresia clară „bărbat și femeie”. Prezența voastră astăzi, în această zi de mare praznic împărătesc, nu face altceva decât să confirme că milioanele de români care au semnat pentru normalitate vor să se facă auziți, să își crească pruncii cu dragostea de mamă și de tată, să nu se teamă de tulburările acestui veac trecător.

Sărbătoarea de azi, când întreaga umanitate, de la Adam până la sfârșitul acestei lumi primește Vestea cea Bună a Întrupării Fiului lui Dumnezeu, trimite cu gândul la vestea ce bună pe care și creștinii o primesc în momentul când sunt binecuvântați cu nașterea de copii. Iubirea dintre bărbat și femeie, prin Taina Cununiei oficiată în biserică, devine astfel roditoare, căci ce sunt copiii dacă nu chiar o „întrupare” a dragostei jertfelnice dintre soți?

S-a afirmat adesea că Bisericile creștine în general și Biserica Ortodoxă în particular, ar trebuie să își „adapteze” mesajul, potrivit cu vremurile în care trăim, în sensul că ar trebui să fie mai permisivă în privința avortului, dar și a păcatelor împotriva firii. O să spunem direct: în momentul în care Biserica Ortodoxă își va relativiza mesajul moral, atunci ea va fi doar o altă asociație religioasă, printre multe altele, pierzându-și calitatea care o definește: aceea de a fi cheie către Împărăția lui Dumnezeu, reducându-se la nivelul glasului omenesc care își strigă propriile opinii, nu glasul conștiinței animat de Cuvântul lui Dumnezeu. Până la sfârșitul veacurilor, când tensiunea eshatologică va lua sfârșit, Ortodoxia va promova normalitatea, familia tradițională, protejarea darului vieții, alături, bineînțeles, de mesajul său mântuitor, care, de fiecare dată, va accentua aceste cuvinte redate de către profetul Iezechiel: „Oare voiesc Eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu – și nu mai degrabă să se întoarcă de la căile sale și să fie viu?”. (cap. 18, v. 23)

Așadar, ne aflăm aici, în fața sfintelor lăcașuri nu pentru a arunca cu piatra (Ioan 8,7), nu pentru a judeca, lăsând această sarcină pe seama Bunului Dumnezeu (Matei 7, 1), ci pentru a vesti lumii, celor ce vor să asculte, că există alternative la mesajele celor care promovează conceptul de libertate cu orice preț, fără responsabilități și fără asumarea consecințelor, a celor care promovează moartea, în locul bucuriei de a trăi și de a ne mântui prin nașterea de prunci. (I Timotei 2,15)

Dragi copii, vă mulțumim că sunteți alături de noi în această zi sfântă. Vă îndemn să fiți ascultători părinților voștri, să îi cinstiți, „ca să vă fie bine și să trăiți ani mulți pe pământ…” (Ieșirea 20,12) Prețuiți viața și răspundeți chemării Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos care vă adresează aceste cuvinte minunate: „Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la Mine, că a unora ca aceștia este împărăția cerurilor”. (Matei 19,14)

Al vostru rugător către Domnul,

† VINCENȚIU

Episcopul Sloboziei și Călărașilor
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...