Parohia Sfântul Gheorghe – Prozanic și Fundația Preoteasa Elena parteneri în cadrul manifestărilor culturale desfășurate de Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu – Vasilați cu prilejul Zilei Naționale a României

„…Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreţia sa stă în faptul că desăvârșirea unităţii naţionale nu este opera nici a unui om politic, nici a unui guvern, nici a unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan râvnit cu putere, din străfundurile conștiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-i călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit […]. Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al naţiunii române de a-i da armătura teritorial-instituţională, care este statul naţional. […]” 

 Florin Constantiniu semnificaţia istorică a zilei de 1 decembrie 1918.

În după amiaza zilei de joi, 29 noiembrie 2018, Parohia Sfântul Gheorghe – Prozanic, Fundația Preoteasa Elena și Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu – Vasilați, au desfășurat o serie de manifestări culturale desfășurate cu prilejul Zilei Naționale a României.

Elevi din ciclul primar și gimnazial au recitat poezii patriotice și au interpretat cântece de neam și țară; de asemenea în final cei prezenți au urmărit sceneta Marea Unire a Romanilor – 01 Decembrie 2018.

Cu prilejul Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, cu scopul de a cultiva în sufletul copiilor dragostea față de țară și de Biserică, iar în acelaşi timp, de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiționale și al afirmării propriei identități religioase, culturale și naționale, Parohia Sfântul Gheorghe – Prozanic, Fundația Preoteasa Elena și Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu – Vasilați au desfășurat în parteneriat și proiectul Urmașii Unirii, un ciclu de manifestări care a cuprins un program artistic de cântece patriotice, poezie şi cântece religioase, prezentate de către grupul de cateheză al parohiei noastre, cât și un program de producție (filmare) a unui film despre Marea Unire la care au participat și elevi din cadrul grupului de copii și tineret al Fundației Preoteasa Elena.

În acest sens, s-a dorit ca principala dimensiune a Centenarului să fie cea educativă, pentru că tânăra generație, societatea românească în ansamblu, trebuie să-și însușească valorile, atitudinile și convingerile patriotice și să înțeleagă mesajul și sacrificiul generației Marii Uniri. Proiectul a evidențiat importanța libertății câștigate prin viața în Hristos, a tradiției și a portului popular, precum și unitatea de credință și de neam în țara noastră, în contextul unor tendințe puternice de diluare și de relativizare a ei. Tematica concursului este circumscrisă şi are ca scop cultivarea dragostei de ţară şi de biserică, precum şi de a-i educa pe tineri în sensul respectării valorilor tradiţionale şi al afirmării propriei identităţi religioase, culturale şi naţionale. 

La sfârșitul manifestărilor desfășurate în după amiaza zilei de 29 noiembrie 2018, Biserica – Școala și Comunitatea Locală au semnat Declarația Solemnă în Anul Centenar 2018, al cărei text îl redăm mai jos:

Recunoscând legăturile  istorice,  lingvistice, culturale  și  religioase ale românilor de pretudindeni, în respectul  principiilor  dreptului  internațional  și  european,  Parohia “Sfântul Gheorghe” – Prozanic,  Fundația “Preoteasa Elena”,  Primăria Comunei Vasilați  și  Școala Gimnazială “Constantin Brâncoveanu” își arată  disponibilitatea  de  implicare  pentru  dezvoltarea  economică,  socială,  culturală  și  pentru  perpetuarea valorilor  spirituale românești.

În  Anul  Centenarului  Marii  Uniri,  românii  de pretutindeni rostesc într-un singur glas și dintr-o singură inimă:            

    Trăiască  România !

Așa  Să  Ne  Ajute  Dumnezeu !                                                      

A consemnat Preacucernicul Preot Niță Stefan-Cătălin-Paroh al Parohiei „Sfântul Gheorghe”-Prozanic


0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...