Centenarul Marii Uniri în Parohia Prozanic

Marea Unire de la Alba Iulia, de la înfăptuirea căreia serbăm astăzi, 1 decembrie 2018, împlinirea a 100 de ani, este sărbătoarea libertăţii, unităţii şi a demnităţii poporului român, obținute prin multe jertfe şi suferinţe. Astfel, de Ziua Naţională a României, sâmbătă,

1 decembrie 2018, potrivit tradiţiei bisericeşti şi hotărârii Sfântului Sinod, în parohia Sfântul Gheorghe – Prozanic din cadrul Protopopiatului Olteniţa, s-a oficiat după Sfânta Liturghie, slujba Te Deum-ului. Slujba a fost oficiată de PC Preot Niță Stefan-Cătălin, paroh al Parohiei „Sfântul Gheorghe”-Prozanic, în prezenţa credincioşilor.

La finalul Te Deum-ului, PC Preot Niță Stefan-Cătălin a rostit un cuvânt despre MAREA UNIRE de la 01 Decembrie 1918.

Constituția României prevede că 1 Decembrie este Ziua Națională a țării noastre, în amintirea celor peste 100.000 de români adunați pe Câmpul lui Horea de la Alba Iulia, care au cerut Unirea Transilvaniei cu Țara. Marea Adunare Națională, constituită din 1.228 de delegați, a adoptat o rezoluție care consfințea Unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (teritoriul dintre râurile Mureș, Tisa și fluviul Dunărea) și Țara Ungurească (Crișana, Sătmar și Maramureș) cu România.

Realizarea unității naționale de la 1 decembrie 1918 a fost posibilă şi cu aportul Bisericii Ortodoxe Române, care a sprijinit Marea Unire a tuturor românilor, Biserica fiind împreună cu poporul în toate eforturile sale de cultivare a conștiinței naționale şi de afirmare a dorinței de unitate națională, în toate provinciile româneşti, dar mai ales în Transilvania, Basarabia şi Bucovina.

În ceea ce privește evenimentul însuși al Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, între cei 1228 de delegați oficiali din Adunarea Națională Constituantă au fost şi mulţi slujitori ai Bisericii.

Cele două Biserici româneşti din Transilvania (ortodoxă şi greco-catolică) au fost reprezentate la Alba Iulia prin cinci episcopi, patru vicari, zece delegați ai consistoriilor (consiliilor eparhiale) ortodoxe şi ai capitulilor greco-catolice, 129 de protopopi, câte un reprezentant al institutelor teologice-pedagogice şi câte doi reprezentanți ai studenţilor teologi, la care se adaugă numeroşi alţi preoţi sosiţi în fruntea păstoriţilor lor, veniţi să pecetluiască dorinţa de veacuri a strămoşilor români de a trăi neasupriți, într-o singură ţară.

În Marele Sfat al naţiunii române, ca şi în Consiliul Dirigent, au fost aleși, de asemenea şi slujitori ai Bisericii, iar episcopul ortodox român de Caransebeș, Miron Cristea, viitorul Mitropolit Primat (1919) şi apoi Patriarh al României Mari (1925), şi episcopul greco-catolic de Gherla, Iuliu Hossu, au fost aleși în delegația de patru persoane care a prezentat Actul Unirii Regelui Ferdinand, la București.

Acum, la aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918, dorim să exprimăm omagiul nostru de recunoștință tuturor celor care au contribuit la realizarea celui mai mare ideal al istoriei noastre.

După slujba Te Deum-ului, toți cei prezenți au semnat Declarația de Unire, al cărei text îl redăm mai jos:

ÎN NUMELE PAROHIEI “SFÂNTUL GHEORGHE” – PROZANIC ȘI AL FUNDAȚIEI “PREOTEASA ELENA” A PAROHIEI “SFÂNTUL GHEORGHE” – PROZANIC, ÎN PUTEREA DREPTULUI ISTORIC ȘI DREPTULUI DE NEAM, PE BAZA PRINCIPIULUI CĂ NOROADELE SINGURE SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ SOARTA LOR DE AZI ÎNAINTE ȘI PENTRU TOTDEAUNA,

NOI, AZI 01 DECEMBRIE 2018 

ÎN BISERICA PAROHIALĂ


ADOPTĂM PREZENTA DECLARAȚIE DE UNIRE PRIN CARE NE EXPRIMĂM BUCURIA DE A SĂRBĂTORI ÎMPREUNĂ CU FRAȚII NOȘTRI ROMÂNI DE PRETUTINDENI CENTENARUL MARII UNIRI 1918-2018 ȘI ADEZIUNEA LA VALORILE NAȚIONALE ȘI DEMOCRATICE ALE SPAȚIULUI CULTURAL ROMÂNESC.

ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI,  ROMÂNII DE PRETUTINDENI ROSTESC ÎNTR-UN SINGUR GLAS ȘI DINTR-O SINGURĂ INIMĂ:                                                                               


TRĂIASCĂ ROMÂNIA !

                            AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !


În final a urmat o agapă frățească oferită de către parohie, constând din pâine caldă la cuptor, preparate din pește cu murături, plăcintă de mere și dovleac și vin fiert.

           

           A consemnat Preacucernicul Preot Niță Stefan-Cătălin-Paroh al Parohiei „Sfântul Gheorghe”-Prozanic


0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...