Canonul Sfântului Andrei Criteanul în Parohia Prozanic

            În primele zile din Postul Sfintelor Paşti, în parohia Sfântul Gheorghe – Prozanic din cadrul Protopopiatului Olteniţa, părintele paroh NIȚĂ Ștefan Cătălin a oficiat în biserica parohială, în cadrul Pavecerniței Mari, Canonul Sfântului Andrei Criteanul, numit și Canonul de pocăință sau Canonul lacrimilor. Credincioşii au fost îndemnaţi să reflecteze asupra faptelor lor şi să îşi îndrepte viaţa prin rugăciune, post şi fapte bune.

La finalul fiecărei slujbe, părintele NIȚĂ Ștefan Cătălin a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind frumusețea și bogăția duhovnicească a Canonului cel Mare, un dialog al omului păcătos cu propria sa conștiință, și arătând importanța pe care o au postul, pocăința și iertarea în viața noastră: „iertarea, asupra căreia se insistă mult în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, este o condiție, fără de care nu se poate dobândi mântuirea. Nu putem primi în dar mântuirea, nu putem primi viața cea veșnică, nu putem să ne bucurăm de darurile lui Dumnezeu, dacă nu ne iertăm și noi, unii pe alții, din adâncul inimii (…) Iertarea este o stare lăuntrică, nu doar un simplu gest pe care îl facem, ca apoi să nu mai avem nevoie de iertare. La fel ca și pocăința, iertarea trebuie să fie o stare continuă, căci tot timpul vieții noastre trebuie să iertăm, să ne iertăm unii pe alții, așa cum ne învață Domnul nostru Iisus Hristos. Dincolo de iertare, ca stare lăuntrică pe parcursul întregii vieți, avem nevoie de iertare, în special, ca să ne apropiem de Preacuratele Taine ale lui Hristos. Ideal ar fi, ca și creștini, să ne împărtășim cât mai des cu Preacuratele Taine ale lui Hristos și să trăim o astfel de viață cum trăiau primii creștini, în afară de păcat, ca să putem avea starea lăuntrică de a ne cumineca cât mai des și a primi, astfel, merinde pe calea veșniciei”.

Dacă în primele patru zile din Sfântul și Marele Post Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul a fost citit pe fragmente, urmează ca, la Denia de miercuri seara, pentru ziua de joi, din săptămâna a cincea a Postului Sfintelor Paști, Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul să fie citit în întregime.

 

            A consemnat Preacucernicul Preot Niță Stefan Cătălin, Paroh al Parohiei „Sfântul Gheorghe” Prozanic

0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...